English

Forskning

Jag utför forskning på olika detaljnivåer efter beställarens önskemål. Kontakta mig så kommer vi överens om en lämplig nivå för dig. Typiska exempel är, utgående från en given person (kallas proband):

I samtliga fall levereras fullständiga källhänvisningar, så du har möjlighet att i ett senare skede slå upp dessa och själv forska vidare därifrån.

För att kunna komma igång med efterforskningen behöver jag så detaljerade uppgifter som möjligt om probandens namn, datum och plats för födelse eller död.

Det finns många problem som gör vidare efterforskning omöjlig, eller åtminstone mycket svår. Exempelvis kan någon ha varit född av en ogift mor och ingen far har angivits. I ett flertal församlingar har dokument för långa tidsperioder förstörts i brand, eller förkommit på annat sätt. Om jag i ett tidigt skede råkar på liknande hinder lämnar jag utan kostnad över det material jag trots allt fått fram.

Kontakta mig så kommer vi överens om hur forskningen skall läggas upp och vad kostnaden kommer att bli. Svar på enkla frågor, råd om forskning samt tydning av kortare texter görs kostnadsfritt.