English

JK Släktforskning

Släktforskning har blivit alltmer populärt, bland annat genom TV-serier som Vem tror du att du är?. Vill du själv veta mer om dina förfäder och andra släktingar, men inte har tid eller möjlighet att komma igång, eller om du helt enkelt har kört fast, då kan du få hjälp av mig.

Jag har släktforskat sedan 2006 och behärskar traditionell släktforskning i kyrkböcker, mantalslängder, domböcker, bouppteckningar mm. I min egen forskning har jag även spårat ett flertal utvandrande släktingar som emigrerade på 1800-talet, letat upp och varit i kontakt med nuvarande ättlingar till dessa.

Jag har tillgång till de vanligaste abonnemangen och databaserna i min dator. Dessutom bor jag bara någon minuts gångväg från Landsarkivet i Uppsala som lagrar originaldokumenten från stora delar av mellansverige. Där har jag även tillgång till ytterligare hjälpmedel i dess forskarsal.

Jan Kärrman, jkgen@karrman.org
§42
Wid sidstlne Ting, är Mats Zachrißon i Drafsen
och Hindrich Grillßon dersammastädes af läns-
man Schedin anklagade, för slagzmåhl hwar-
på annan, hwaröfwer Rätten då eij kun-