English

Resultat

Är forskningsuppdraget att ta fram ett släktträd för en given proband kan resultaten, där tillämpligt, att överlämnas på bland annat följande format:

Ytterligare möjligheter till presentation finns alltså, dessa medför ingen extra kostnad och bestäms i samråd med beställaren. Programvaran Gramps används för att generera rapporterna.